Notícies

La Fundació Real Club de Polo de Barcelona i la AECC-Barcelona signen un acord de col·laboració

Emilio Zegrí, president de la Fundació Real Club de Polo de Barcelona, i Laureano Molins, president de l'Associació Espanyola Contra el Càncer de Barcelona, han signat l'acord de col·laboració entre ambdues entitats que servirà per engegar el primer gran projecte solidari transversal del Real Club de Polo de Barcelona. Des de fa anys el club barceloní col·labora amb diferents causes solidàries a través de les seves diverses seccions esportives. D'ara endavant, i amb la intenció d'unificar esforços, el RCPB, a través de la seva Fundació i en col·laboració amb les institucions públiques, promourà anualment un gran projecte solidari amb impacte social positiu a Barcelona.

Aquest primer gran projecte solidari transversal serà un estudi d’hipoteràpia aplicat a nens i nenes que han superat un tractament oncològic. Quinze nens i nenes amb edats compreses entre 7 i 12 anys se sotmetran durant 24 setmanes a 24 sessions d’hipoteràpia per comprovar fins a quin punt aquest tractament minimitza les alteracions sofertes per aquests joves pacients un cop superada la seva malaltia.

Encara que el càncer infantil té alts índexs d'èxit (proper al 80%), el seu tractament presenta serioses repercussions físiques i psicològiques en els pacients. En aquest sentit, la hipoteràpia ha estat històricament considerada com a beneficiosa per a l'ésser humà, per la qual cosa l'estudi finançat per la Fundació Real Club de Polo de Barcelona servirà per donar llum a la necessitat d'un tractament pal·liatiu per a les conseqüències del càncer.

A més de la AECC, el projecte compta amb el suport de la Fundació Federica Cerdà, centre especialitzat en hipoteràpia, i les Escoles Universitàries Gimbernat, adscrites a la UAB, que realitzaran l'estudi científic del projecte.

Els resultats de l'estudi es donaran a conèixer a la fi de 2019.

 

SOBRE LA AECC

AECC és una entitat social d'àmbit nacional i privada, sense ànim de lucre i declarada d'utilitat pública. Té representació en més de 2.000 localitats, suma més de 15.000 voluntari actius amb el propòsit de lluitar contra el càncer en totes les seves modalitats i més de 147.000 socis.

El treball de AECC es desenvolupa sota una filosofia de col·laboració i suport mutu amb les autoritats sanitàries, les institucions científiques i aquelles altres entitats que persegueix una finalitat anàloga a la de l'Associació. Tot sota els principis d'ajuda, unitat, transparència, professionalitat, independència i dinamisme.

AECC de Barcelona, amb seu a Travessera de les Corts, 268 (Barcelona), gestiona els seus propis recursos destinats a programes i ajudes que destinen íntegrament al seu àmbit d'actuació. AECC de Barcelona està present actualment en més de 90 municipis de la província.

Els objectius principals d’AECC-Catalunya Contra el Càncer són: el suport al malalt de càncer i la seva família; la prevenció del càncer i la promoció de la salut; el foment a la recerca oncològica de qualitat i propera al pacient; aquesta missió és possible gràcies als programes de voluntarietat i la mobilització social i de recursos i la sostenibilitat econòmica de l'entitat.


Ver más noticias »

Segueix-nos...

Newsletter »
El Periodico Technogym Factor Energia Radio MARCA La Caixa Royal Bliss Estrella Damm La Vanguardia Ron Negrita Segura Viudas Ajuntament de Barcelona RCPolo Casa Viva
Real Club de Polo de Barcelona: Avda. Dr. Marañón 19-31 08028-BarcelonaTelèfon: +34 93 448 0400Fax: +34 93 334 1317email: bech@rcpolo.com